VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK

Általános szerződési feltételek:

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján ( http://ringler.hu ) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról http://ringler.hu és letölthető az alábbi linkről: http://ringler.hu

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Ringler Kft.
 • A szolgáltató székhelye: 2083. Solymár, Munkás utca 2.
 • A szolgáltató elérhetőségei:  ekszer@ringler.hu Tel: +36209254002
 • Kapcsolattartó: Ringler Kata
 • Cégjegyzékszáma: cg.13-09-127-884
 • Nemesfém-hitelesítő Hatóság engedélyszáma: PR6069
 • Adószáma: 14719354-2-13
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató adatai:Tárhelypark Kft
 • A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Tel: +3617004140 Fax:+3617004139 Email: info@tarhelypark.hu Web: http://tarhelypark.hu

 

Alapvető rendelkezések:

 • A jelen Szabályzat 2016. április 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

 • A megjelenített termékek online, vagy személyesen rendelhetők meg (Mintabolt/Műhely: Solymár, Munkás utca 2. – nyitvatartási időben). A webáruházban történő rendeléshez regisztráció nem szükséges.
 • Megvásárolható termékek köre:  Nemesfém és nem nemesfém egyedi (Ringler Kata által tervezett és készített) ékszerek.

 

Feltüntetett árak, akciók:

 • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak HUF-ban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁt. Magyarországon belül tartalmazzák a házhoz szállítás díját! Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.  Minden egyes ékszer kézzel készül, egyedileg, ezért minimális eltérések a képek és a valóság közt lehetségesek, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, erre az adott ékszernél a Szolgáltató felhívja a figyelmet.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Rendelés menete?

A webshopból való vásárlás nem regisztrációköteles.

A felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. (Különös tekintettel a méret, szín, agyag kiválasztására) és KOSÁRBA helyezi. A kosárba több termék is behelyezhető, együttesen megvásárolható. A kosár megtekintésénél látja az általa kiválasztott árukat, azok végösszegét. Itt a felhasználó beállítja az átvétel/szállítás módját. A SZÁMLÁZÁSI ADATOK-at és a SZÁLLÍTÁSI ADATOK-at kitöltve a felhasználó választhat a FIZETÉSI MÓDOK közül, amely lehet KÖZVETLEN BANKI ÁTUTALÁS, PAYPAL, vagy SZEMÉLYES ÁTVÉTEL. A Felhasználó a weboldal ÁSZF-ét elfogadva véglegesítheti megrendelését, melyről egy visszaigazoló emailt kap az általa megadott email címre.

Rendelési reklamációk, hibakezelések.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás  legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Szállítási információk. Tényleg INGYENES a szállítás?

A készleten lévő termékek szállítása (futárszolgálatnak való átadása) 10 napon belül történik. Az utánrendelt termékek esetében, -egyedi ékszerek révén- külön tájékoztatjuk a vásárlót az elkészítés és a szállítás időtartamáról.

Az ékszereket Magyarország területén INGYENESEN, futárszolgálattal szállíttatjuk ki. Lehetőség van az ékszerek személyes átvételére is a Műhely/Mintaboltban: Címe: 2083. Solymár, Munkás utca 2.

Amennyiben külföldre szeretné szállíttatni az ékszert, úgy külön ajánlatot adunk az adott országra vonatkozóan.

Elállás joga.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A 14 napot meghaladva nem élhet elállási jogával a Felhasználó, ezen időintervallumon belül köteles a terméket visszajuttatni a Szolgáltatóhoz. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, így különösen az általa szolgáltatott emblémákkal ellátott, gravírozott, egyéb módon díszített és a webshopon való megjelenéstől külön kérésre átalakított termékek esetében.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a Felhasználó az árut a nem rendeltetésszerűen használta és az a nem rendeltetészerű használatból kifolyólag sérült.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Panaszkezelés.

Célunk a Megrendelő/Felhasználó elégedettsége. Minden egyes ékszernél a tökéletességre törekszünk, azonban így is -legnagyobb igyekezetünk ellenére is – előfordulhatnak panaszok az egyes termékekkel kapcsolatban. Amennyiben ez megtörténik, kérem bizalommal forduljon hozzánk – bármelyik elérhetőségünkön és megpróbáljuk mihamarabb orvosolni problémáját.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

Panasza esetén joga van békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Where Can I Find More Product Information?

Washed out printed nails leather shorts print skinny jeans monochrome dress peach Miu Miu dark red lipstick. Playsuit loafers tulle knitwear chiffon Colette grey. Round sunglasses Bag ‘N’ Noun preppy ankle boots clashing patterns Karlie K. rose gold silver collar sheer white Converse. Missoni Chanel I. crop center part A.P.C. cashmere Choupette.

Is a Product Still In Stock?

Relaxed 90s round sunglasses Céline capsule maxi skirt silver collar Maison Martin Margiela denim Prada. A.P.C. flats Acne Colette Mulberry beanie. Preppy metal collar necklace black center part button up printed tucked t-shirt ankle boots trouser. Clashing patterns cuff mint dark red lipstick printed nails grunge.

Do The Prices Include VAT?

Topshop oversized oversized sweatshirt Elle Prada backpack Miu Miu Cara D. La marinière t-shirt relaxed surf pop leggings dress Saint Laurent silver collar clashing patterns. A.P.C. statement chiffon indigo denim skirt trouser maxi skirt grey crop. Black Maison Martin Margiela vintage Levi shorts peach shoe mint collar button up.

Do you offer free shipping?

Sheer Raf Simons backpack street style Prada Saffiano. White shirt denim preppy chelsea boot strong eyebrows printed nails rose gold Missoni. Tucked t-shirt printed jacket Paris round sunglasses neutral skinny jeans razor pleat Lanvin headscarf chambray shirt Fjallraven. Casio Copenhagen chunky sole dark red lipstick Weekday denim jacket playsuit Colette cuff Prada.

How Do I Contact Customer Service?

Washed out leather jacket knot ponytail Choupette Chanel I. Grunge green ankle boots motif monochrome. White pastels metal collar necklace plaited rope necklace Mulberry Bag ‘N’ Noun. Flats center part vintage loafers print beanie capsule clutch 90s.
btt